Niet Kerkelijk

Het is niet meer vanzelfsprekend dat het afscheid van een dierbare vormgegeven wordt vanuit een kerkelijke traditie. Er zijn vele nieuwe vormen van invulling en zingeving die recht doen aan het leven van een overledene.
Steeds vaker zie je dat mensen zelf actief betrokken willen zijn bij de manier waarop ze afscheid van hun overledene gaan nemen. Vol overtuiging worden eigen beslissingen genomen: hoe vullen we de laatste dagen in? Op welk moment laten we anderen van onze overledene afscheid nemen? Zijn er ook ‘mooie’ doodskisten? Welke muziek vertolkt onze gevoelens van woede en verdriet? Hoe geven we uitdrukking aan onze persoonlijke manier van in het leven staan, aan onze eigen levensovertuiging? Hoe geven we vorm aan een uitvaart tussen ‘kerk en niets’? Het zoeken naar een nieuwe ritualiteit, handelingen en woorden, vergt meer inspanning, maar kan zeer belonend zijn. De betrokkenheid van de hele kring mensen om iemand heen, zowel familie als vrienden, kan zeer waardevol zijn.
Wij helpen u graag met het vinden van juist die rituelen en woorden die aansluiten bij de persoon waarvan u afscheid moet nemen.