Wel of niet kerkelijk

Een uitvaart binnen een kerkelijke traditie of juist niet?
De tijd dat een uitvaart standaard vanuit de kerk plaatsvond ligt reeds lang achter ons. Mensen kiezen voor het afscheid wat bij hen past. Of dit nu wel of niet kerkelijk is.
Uitvaartverzorging Assen is goed op de hoogte van de diverse kerkelijke tradities en gebruiken. Wij kunnen u dan ook bijstaan in een afscheid binnen de gemeenschap die voor u zo belangrijk is. 

Maar ook als u geen kerkbezoeker bent kunt u natuurlijk een beroep op ons doen. Velen kiezen voor een uitvaart die geheel wordt ingekleed rond de persoon die overleden is. De nadruk ligt dan vaak op het leven van de overledene, maar ook bij mensen die zich als niet-kerkelijk bestempelen kan een visie over een leven na dit leven meespelen. De toenemende individuele spiritualiteit heeft vele uitingsmogelijkheden binnen het vormgeven van het afscheid van een dierbare.