Kerken

Uiteraard kunnen we geen opsomming geven van alle kerken in de provincie Drenthe. Mocht u een beroep doen op een kerk voor de vormgeving van het afscheid, dan is dit meestal de kerk waar u al bekend bent. Uw eigen gemeente of parochie, waar u zelf de weg en de mensen kent.
Een enkele keer doet men een beroep op een kerk voor de uitvaart, terwijl u zelf weinig of niet betrokken (meer) bent bij een specifieke gemeente. U wilt echter wel recht doen aan de traditie waarin uw dierbare is opgegroeid. Vaak kunnen we u dan ook helpen de weg te vinden.
Ook bieden sommige kerken de mogelijkheid het kerkgebouw uitsluitend als locatie te gebruiken, al dan niet met bijstand van een geestelijke of organist.