Joodse begraafplaats

Van de drie oude Asser begraafplaatsen is de Joodse begraafplaats de oudste. In 1778 kregen de joden in Assen de beschikking over een stuk grond achter het Asserbos. Op het verlaten Twijfelveld mochten zij hun overledenen begraven. Degene die indertijd de aanvraag deed was de ‘jode Meijer’. Over de geschiedenis van de joodse begraafplaats is relatief weinig bekend. De aanwezige zerken zijn geïnventariseerd en de Herbreeuwse opschriften zijn deels vertaald. De oudste overgebleven zerk op de begraafplaats herinnert aan de in 1793 overleden mevrouw Golda, dochter van Jahoeda (zerk 278).
De Joodse begraafplaats heeft een grootte van 0,5 ha. 

Voor meer informatie over de Joodse begraafplaats zie de special over begraven in Assen van het Asser Historisch Tijdschrift (AHT, 1993, nr. 3).

Adres: Oude Haarweg in Assen