Natura verzekering

Wat is een natura uitvaartverzekering?
 

Een natura uitvaartverzekering is een uitvaartverzekering waarbij de verzekeraar (een deel van) de begrafenis of crematie regelt. Er wordt bij deze verzekering dus geen kapitaal (geld) uitgekeerd maar een dienst verleend. Hierbij geldt dat het van de gekozen verzekeraar en verzekeringsopzet afhangt wat er onder de dekking valt. Veel natura uitvaartverzekeringen kennen een basispakket en een pluspakket. Het basispakket bestaat uit in elk geval de kist (vaak een goedkope), de verzorging en de opbaring van de overledene. Overige diensten in het basispakket verschillen per verzekeraar. Wilt u een wat duurdere kist, een grafsteen en bijv. een advertentie in de krant, dan dient u dit vaak middels het pluspakket te regelen. Het is heel belangrijk om vooraf goed te bepalen wat er binnen de dekking van de verzekering valt zodat de nabestaanden niet alsnog te maken krijgen met extra kosten achteraf.

Waarom een natura uitvaartverzekering afsluiten?
 

Een uitvaartverzekering wordt vaak gekozen om de nabestaanden niet op te zadelen met de kosten van een uitvaart. Hierbij wordt vaak gekozen voor een natura uitvaartverzekering om de nabestaanden te ontzien bij het regelen van de uitvaart. Bij een natura uitvaartverzekering worden de nabestaanden hierbij bijgestaan door de verzekeraar.Een bijkomend voordeel van een natura verzekering is dat de dekking bestaat uit een aantal diensten en niet uit een vast bedrag. De afgelopen 20 jaar zijn de uitvaartkosten jaarlijks met ongeveer 4,5% gestegen. Door te kiezen voor een waardevaste uitvaartverzekering ligt het risico van dit soort prijsstijgingen bij de verzekeringsmaatschappij, niet bij de nabestaanden.

In sommige situaties waren de betaalde premies aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Deze aftrekmogelijkheid is per 1 januari 2009 afgeschaft.