Geen verzekering

    Niet iedereen heeft een uitvaartpolis of is lid van een uitvaartvereniging. Niet iedereen kiest ervoor zich financieel in te dekken. Dit kan verscheidene oorzaken hebben, bijv. als er genoeg (spaar)geld is om de kosten zelf te dragen, of als er kapitaal in een eigen woning zit. Uiteraard kunnen wij u ook van dienst zijn als u geen uitvaartpolis heeft.

    De kosten van een uitvaart komen in eerste plaats ten laste van de erfenis. Kortgezegd, de uitvaart wordt eerst betaald uit de bezittingen van de overledene. Wat overblijft is de erfenis. Mocht er niet genoeg kapitaal zijn, dan komen de kosten ten laste van de opdrachtgever (meestal de naaste familie).